09.10.2020
Alive - My Soundtrack включает в себя интерпретации Дэвида Гэрретта замечательной кино-, теле- и игровой музыки. Он вовлекает нас в путешествие по захватывающему миру Голливуда, при этом не забывая о своих классических корнях. Новый альбом содержит в себе 16 треков на стандартном CD и 23 трека на двойном CD делюкс-версии.
Вверх страницы

Вниз страницы

DAVID GARRETT RUSSIAN FORUM

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » DAVID GARRETT RUSSIAN FORUM » Интервью » 25.09.2019 Я тесно связан с Польшей, и поляки близки моему сердцу


25.09.2019 Я тесно связан с Польшей, и поляки близки моему сердцу

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

David Garrett: „Jestem silnie związany z Polską, a Polacy są bliscy memu sercu” Mamy wywiad z artystą!

https://cowkrakowie.pl/2019/09/david-ga … 6_UMayq7Eo
http://s3.uploads.ru/t/wfAjE.jpg
http://sg.uploads.ru/t/nKVvz.jpg

пока на польском

25 września 2019

David Garrett jest jednym z najbardziej znanych skrzypków na świecie. Największą sławę przyniosła mu główna rola w filmie „Paganini: uczeń diabła”. Jest jednak też rekordzistą księgi Guineessa w kategorii najszybszej gry na skrzypcach i zdobywcą wielu nagród, jak np. złote i platynowe płyty. W dniach od 4-6  października przyjedzie do Polski by udzielić koncerty w Krakowie, Łodzi i Gdańsku. O jego karierze zawodowej i relacjach z Polską rozmawiała Karina Baradzi.

Przyjeżdżasz do Polski w ramach nowej trasy koncertowej „Unlimitted”. Czego mogą spodziewać się słuchacze tym razem?

W przeciwieństwie do ostatnich koncertów „Unlimitted” to duża produkcja, na której zaprezentuje moje najlepsze utwory. Nowością będzie ogromna instalacja video, ilustrująca muzykę. Program ten przygotowywałem cały rok i nie mogę się doczekać reakcji polskich fanów.

Jaki rodzaj muzyki usłyszymy? Znajdzie się coś dla wielbicieli muzyki klasycznej?

Kocham każdą muzykę, dlatego też każdą wykonuje. W programie usłyszymy zarówno pop i rock, jak i jazz i muzykę filmową. Oczywiście wykonam też klasyczne perły, jak „Aria” J.S.Bacha czy „Clair de Lune” Debuss’ego.

Trasa ma promować Twój nowy album „Unlimitted”. Utwory z nowej płyty nie są jednak nowością w twym repertuarze.

Nowy album to zbiór moich najlepszych wykonań z 10 wcześniejszych albumów, nagranych na przestrzeni 10 lat. Utwory mają jednak nową aranżacją i nową interpretację. Doświadczenia życiowe z ostatnich lat nadały im specjalną wartość. Przyznam, że jestem silnie emocjonalnie związany z tą płytą.

Wracasz na trasę koncertową krótko po przerwie zdrowotnej. Nie obawiasz się,że intensywna praca odnowi kontuzję?

Absolutnie nie. Miałem problemy zdrowotne z obojczykiem, ale zmieniłem postawę przy skrzypcach i wszystko jest już dobrze. W przeszłości często zdarzało mi się przećwiczyć i to było przyczyną ostatniej niedyspozycji. Od tego czasu kontroluje już jednak ilość ćwiczeń i nie mam kłopotów zdrowotnych.

Taki dobry skrzypek, jak David Garrett musi dużo ćwiczyć?

Każdy muzyk musi dużo ćwiczyć, a uzdolniony jeszcze więcej, bo ma wyższą poprzeczkę. Umiejętność gry na instrumencie wymaga lat ciężkiej pracy i pokory. Artysta musi dojrzeć do interpretowania muzyki, zarówno pod względem zdolności, jak i wrażliwości estetycznej.

Przypominasz sobie koncert do którego ćwiczyłeś wyjątkowo intensywnie?

Szczególnie dużo ćwiczyłem na planie filmowym. Wynikało to z faktu,że musiałem długo czekać, na swoją scenę. Chciałem jakoś  spożytkować ten czas, a że miałem skrzypce cały czas przy sobie, to ćwiczyłem.

Marzyłeś o karierze aktorskiej?

Marzyłem o komponowaniu muzyki filmowej. Rola w filmie dała mi tą możliwość i przy współpracy z Frankiem van der Heijden udało się spełnić to marzenie. Kariery aktorskiej nie planowałem, wyszło to spontanicznie. Patrząc jednak wstecz, to jedno z moich największych osiągnięć. Miałem zaszczyt sportretować najwybitniejszego skrzypka w historii muzyki.

Życie w ciągłej trasie koncertowej musi być wyczerpujące. Jak sobie z tym radzisz?

Lubię podróże i poznawać nowe miejsca. Nie dostaję depresji z powodu ciągłego bycia poza domem. Na szczęście żyjemy w czasach, gdzie powszechnych jest tyle mediów społecznościowych, że nie mam problemu z stałym kontaktem z bliskimi.

Mówiąc o domu masz na myśli Niemcy czy USA?

Dom to dla mnie Niemcy, bo tam się urodziłem i wychowałem. Nowy York jest jednak też dla mnie ważny, bo tam studiowałem i mam tam wielu przyjaciół. Jednak na urlop jeżdżę do Hiszpanii, bo tam odnajduję spokój i mogę dobrze wypocząć.

A jak podoba Ci się Polska?

Polska to piękny kraj. Ostatnim razem byłem w Warszawie w okresie przedświątecznym i widok rynku, jarmarku i radości z jaką ludzie przygotowują się do Bożego Narodzenia zrobił na mnie ogromne wrażenie. Uwielbiam też polską kuchnię.

Już w dzieciństwie przyjeżdżałeś do Polski. Czy to prawda?

Tak. Przyjeżdżałem na lekcje nauki gry na skrzypcach do wspaniałej nauczycielki Idy Heandel. Właściwie to ona postawiła fundamenty moim umiejętnościom.

Masz zatem miłe wspomnienia z Polski?

Absolutnie tak. Zresztą ludzie, których tu spotkałem, są bardzo serdecznie i otwarci na nowe kultury, co bardzo doceniam. Jestem z Polską silnie emocjonalnie związany i ludzie tutaj są bardzo bliscy memu sercu.

David Garrett jest natomiast bardzo bliski sercu tysiącom Polaków, którzy z pewnością licznie przybędą na jego koncerty. Okazuje się więc, że może istnieć ciepła przyjaźń polsko-niemiecka.

Fot. Christoph Köstlin/Uwe Müller

Rozmawiała Karina Baradzi

0

2

Я тесно связан с Польшей, и поляки близки моему сердцу

Довольно приличный авто-перевод!

Ссылка

Дэвид Гарретт - один из самых известных скрипачей в мире. Его наибольшая известность принесла ему главную роль в фильме «Паганини: ученик дьявола». Тем не менее, он также является рекордсменом книги Гинесса в категории самая быстрая скрипка и выиграл множество наград, таких как золотые и платиновые пластинки. С 4 по 6 октября он приедет в Польшу, чтобы дать концерты в Кракове, Лодзи и Гданьске. Карина Барадзи рассказала о своей профессиональной карьере и отношениях с Польшей.

Вы приехали в Польшу в рамках нового концертного тура "Unlimlit". Чего ждать слушателям на этот раз?
В отличие от недавних концертов, «Unlimlit» - это большая постановка, где я представлю свои лучшие песни. Огромная видеоинсталляция, иллюстрирующая музыку, станет новой. Я готовил эту программу круглый год, и я не могу дождаться реакции польских фанатов.

Какую музыку мы услышим? Будет ли что-то для любителей классической музыки?
Я люблю каждую музыку, поэтому я исполняю каждую. В программе мы услышим как поп, так и рок, а также джазовую и кино музыку. Конечно, я также буду делать классические жемчужины, такие как «Ария» Дж. С. Баха или «Клер де Люн» Дебюсса.

Тур призван продвигать ваш новый альбом "Без ограничений". Песни с нового альбома не новы для вашего репертуара.
Новый альбом представляет собой сборник моих лучших выступлений из 10 предыдущих альбомов, записанных за 10 лет. Песни, однако, имеют новую аранжировку и новую интерпретацию. Жизненный опыт последних лет придает им особую ценность. Я признаю, что я сильно эмоционально связан с этим альбомом.

Вы возвращаетесь в тур вскоре после перерыва на здоровье. Вы не боитесь, что интенсивная работа возобновит вашу травму?

Абсолютно нет. У меня были проблемы со здоровьем с ключицей, но я изменил свое отношение к скрипке, и все в порядке. В прошлом я часто тренировался, и это стало причиной моего последнего недомогания. Однако с тех пор он контролирует количество упражнений, и у меня нет проблем со здоровьем.

Хороший скрипач, как Дэвид Гарретт, должен много практиковаться?
Каждый музыкант должен много практиковаться, и еще больше одарен, потому что у него более высокая планка. Возможность играть на музыкальном инструменте требуются годы упорного труда и смирения. Артист должен созреть, чтобы интерпретировать музыку, как с точки зрения способностей, так и эстетической чувствительности.

Вы помните концерт, который вы практиковали чрезвычайно интенсивно?
Я много тренировался на съемочной площадке. Это было связано с тем, что мне пришлось долго ждать своей сцены. Я хотел как-то использовать это время, и так как у меня была скрипка со мной все время, я тренировался.

Вы мечтали об актерской карьере?

Я мечтал сочинять музыку к фильму. Роль в фильме дала мне такую ​​возможность, и в сотрудничестве с Фрэнком ван дер Хейденом мне удалось осуществить эту мечту. Я не планировал свою актерскую карьеру, все вышло спонтанно. Однако оглядываться назад - одно из моих величайших достижений. Я имел честь изобразить величайшего скрипача в истории музыки.

Жизнь в непрерывном туре должна быть изнурительной. Как вы справляетесь с этим?
Я люблю путешествовать и знакомиться с новыми местами. Я не впадаю в депрессию из-за того, что все время нахожусь вне дома. К счастью, мы живем в эпоху, когда так много социальных сетей, что у меня нет проблем с постоянным контактом с близкими людьми.

Когда вы говорите о доме, вы имеете в виду Германию или США?
Дом для меня - Германия, потому что я там родился и вырос. Тем не менее, Нью-Йорк также важен для меня, потому что я учился там, и у меня там много друзей. Однако в отпуск я еду в Испанию, потому что там я обретаю мир и могу хорошо отдохнуть.

А как тебе Польша?
Польша прекрасная страна. В последний раз я был в Варшаве во время рождественского сезона, и на меня произвело большое впечатление представление о рынке, ярмарке и радости, с которой люди готовятся к Рождеству. Я также люблю польскую кухню.

Вы приехали в Польшу в детстве. Это правда
Да. Я пришла на уроки скрипки к замечательной учительнице Иде Хендель. На самом деле, она заложила основу для моих навыков.

Итак, у вас есть приятные воспоминания о Польше?
Абсолютно да. Во всяком случае, люди, которых я здесь встретил, очень теплые и открыты для новых культур, которые я очень ценю. Я тесно связан с Польшей, и люди здесь очень близки моему сердцу.

Дэвид Гарретт очень близок сердцам тысяч поляков, которые непременно придут на его концерты в большом количестве. Вот и получается, что может быть теплая польско-немецкая дружба.

Рис. Кристоф Кёстлин / Уве Мюллер

Интервью Карины Барадзи

+2


Вы здесь » DAVID GARRETT RUSSIAN FORUM » Интервью » 25.09.2019 Я тесно связан с Польшей, и поляки близки моему сердцу